Thực hiện theo kế hoạch HĐĐ thành phố về việc công nhận "Chương trình rèn luyện Đội viên" năm học 2019 - 2020 dành cho HS khối 7,9 trong trường.