Ngày 26/4/2019, Phòng GD&ĐT cử Đoàn gồm 01 chuyên viên Phòng GD&ĐT cùng 10 giáo viên dạy môn Tin học (01 giáo viên/trường) dự Hội nghị chuyên đề môn Tin học bậc THCS cấp tỉnh